O autoru

Mili je poznavalac estradnih prilika u Srbiji XXI veka koja je od svih mogućih doživela samo estradnu tranziciju, koju nikako ne uspeva da preživi. Samo za vas Mili premotava estradni film i beleži najupečatljivije kadrove jer Mili ne voli disco!

Ova stranica, kao i blog, predstavlja kreativni izraz autora bez namere da bilo koga uvredi ili omalovaži. Autor komentariše estradna zbivanja kroz prizmu parodije, koristeći ironijsku distancu. Ova stranica i blog imaju isključivo zabavni karakter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *