“VIZUALIZUJEM I MAŠTAM…” NA JEDNOM MESTU, JER STE VI TO TRAŽILI

Aleksandri i Filipu će ostati fotografije, mnoštvo pokolona, čestitki i uspomena, a nama duhovitima ovaj tekst koji je sastavljen od statusa koje sam pisao danima pre svadbe pod idejom “Vizualizujem i maštam…”